مبانی فقهی حکومت اسلامی (دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه): احیاء موات، مالیات، پیوست ها، فهارس
57 بازدید
ناشر: سرایی
نقش: نویسنده
شابک: 964-7362-88-9
سال نشر: 1387
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی